Garantii

Emove ja Noxidi: 1-aastane garantii alates ostukuupäevast vastavalt allpool toodud garantiitingimustele. Garantii kehtib tervikuna Soomes ja Ahvenamaal ning piiratud ulatuses muudes majanduspiirkondades.

 1. Tootja määratud garantii algab toote ostmise kuupäevast, mitte kasutuselevõtmise kuupäevast.
 2. Garantii hõlmab ainult defekte, mis tulenevad materjalide ja töö defektidest. Tarvikuid saab kasutada remondiks.
 3. Garantiinõuete korral võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toode osteti.
 4. Jalgratta tootja antud tootegarantii ei hõlma lisatarvikuid, mis on tootele lisavarustusena paigaldatud.
 5. Garantii ei kata defekte, mis tulenevad ostja mittevastavusest või puudulikust hooldusest, mitteoriginaalsete varuosade kasutamisest, toote valest parandamisest või muutmisest ilma tootja kirjaliku nõusolekuta või tavapärase kulumise ja riknemise tõttu.
 6. Vigasid või osade defekte, mis vastavalt hooldusjuhistele nõuavad regulaarset hooldust või reguleerimist pärast tarnimist, ei loeta garantii alla kuuluvateks defektideks, välja arvatud juhul, kui defekt või defekt ilmneb ikkagi pärast asjatundlikku reguleerimist ja hooldamist. Tootegarantii ei kata ka erakorralistest ilmastikutingimustest põhjustatud talitlushäireid.
 7. Garantii alla kuuluvateks defektideks ei loeta väiksemaid välispindade defekte, mis ei mõjuta toote tugevust ega kasutatavust, samuti väiksemaid ebakorrapärasusi värvimisel, lakkimisel, kroomimisel või pindade defekte ilmastiku kõikumiste või tavapärase kasutamise tõttu.
 8. Samuti ei loeta garantii alla kuuluvaks puuduseks kontrollimatu sõidu või ebatavalise isikliku kasutamise põhjustatud defekte, nagu rent, võidusõit või muu sarnane.
 9. Toote garantii ei kehti transpordi või ebaõige ladustamise ajal tekkinud defektide või defektide eest.
 10. Garantii hõlmab ainult selliseid osi nagu mootor, aku, kontroller ja LCD-ekraan, välja arvatud juhi kasutamisest põhjustatud kahjustused.
 11. Garantii ei ole üleantav ega pikendatav pärast toote esimest müüki.
 12. Garantii tühistamiseks ei tohi tootel, selle toimivusel ega muul viisil teha volitamata muudatusi.
 13. Pukseerimist, ajakaotust, kasutamise kaotamist, ebamugavusi, juhuslikke või kaudseid kahjusid ei hüvitata.
 14. Garantii ei kehti, kui leitakse ilmastiku põhjustatud veekahjustusi. Omanik vastutab ladustamise ja ilmastiku eest kaitsmise eest.
 15. Garantii ei kata väiksemaid pindmisi defekte, pisaraid, rebenemist, rehvide purunemist ega muid kosmeetilisi kahjustusi, mis tulenevad toote tavapärasest kasutamisest või muudest tahtlikest või tahtmatutest toote kahjustustest.
 16. Garantii ei kata kahjusid, mis on põhjustatud tootele sobimatute puhastusvahendite, lahustite või kemikaalide kandmisest, veekahjustustest, suitsust või tahmast või kokkupuutest soolase veega, meretuulega või soolaga.
 17. Garantii ei kata vananemisest tulenevaid kahjustusi, nagu värvi tuhmumine, kaetud pindade riknemine, kummi või plasti riknemine või roostetamine.
 18. Garantii ei hõlma valet parandamist ega probleemide valet diagnoosimist.
 19. Garantii hõlmab ainult selliseid osi nagu mootor, aku, kontroller ja LCD-ekraan, välja arvatud juhi tekitatud kahjustused.
 20. Garantii ei kata õnnetuste või isikliku hooletuse tagajärjel tekkinud kahjustusi.
 21. Garantii ei hõlma loodusliku korrosiooni tõttu kahjustatud kruvisid, mutreid ja polte.
 22. Toote garantii ei kata muu vara tagajärgede kahjustamist.

 

GARANTII KATUS (Soome ja Ahvenamaa) Osade vahetus ja piiratud garantii

Motorolleri võimalikult kiiresti uuesti kasutusele võtmiseks saab UHK Oy pärast garantiinõude aktsepteerimist teile vajalikke varuosi pakkuda ja pakkuda juhendatud abi detailide vahetamiseks.

Remonditeenused

Seoses heakskiidetud garantiinõudega saab UHK Oy korraldada teile remonditeenuseid ilma lisakuludeta, kui te ei tea, kuidas teil pole aega toote remondiks. Klient vastutab aga kõigi transpordi, maksude, osade katmata vahetamise ja muude kolmandate isikute kulude eest. Toote parandamise funktsiooni saab klient ise tarnida, kui ta seda soovib, et vältida võimalikke tarnekulusid.

Piiratud garantii (muu maailm)

Piiratud garantii hõlmab varuosasid ja nende tarnimist pärast aktsepteeritud garantiinõuet samale aadressile, kuhu toote tellimus algselt esitati.

KONTAKT

Garantiiprobleemide ja remonditööde saamiseks pöörduge kõigepealt müüja poole.
E-post. myynti@uhkpalvelu.fi
Tel. 040 158 7033