Takuu

Emove ja Noxidi: 1-vuoden takuu ostopäivästä lukien jäljempänä mainituin takuuehdoin. Takuu on kokonaisuudessaan voimassa Suomen ja Ahvenanmaan alueella ja rajoitetusti muilla talousalueilla.

 1. Valmistajan määrittelemä takuu alkaa tuotteen ostopäivästä, ei käyttöönottopäivästä.
 2. Takuu kattaa vain raaka-aine- ja valmistusvirheistä johtuvat viat. Korjauksessa voidaan käyttää tarvikeosia.
 3. Takuuasioissa tulee kääntyä jälleenmyyjän puoleen, josta tuote on ostettu.
 4. Polkupyörän valmistajan antaman tuotetakuun piiriin eivät kuulu sellaiset varusteet, jotka on asennettu tuotteeseen lisävarusteena.
 5. Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat ostajan suorittamatta jättämistä tai puutteellisista huolloista, muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttämisestä, virheellisestä korjauksesta tai muutoksesta tuotteen rakenteessa ilman valmistajan kirjallista suostumusta tai tavanomaisesta kulumisesta ja huononemisesta.
 6. Puutteita tai virheitä sellaisissa kohdissa, jotka huolto-ohjeiden mukaan vaativat säännöllistä huoltoa tai säätämistä luovutuksen jälkeen, ei katsota takuun alaisiksi virheiksi ellei puutteellisuus tai virhe esiinny asiantuntevan säätämisen ja huollon jälkeenkin. Tuotetakuu ei myöskään kata poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttamia häiriöitä tuotteen toiminnassa.
 7. Tuotteen lujuuteen tai käyttökelpoisuuteen vaikuttamattomia pieniä virheitä ulkopinnoissa samoin kuin pieniä epätasaisuuksia maalauksessa, lakkauksessa, kromauksessa tai virheitä pinnoissa, jotka aiheutuvat sään vaihteluista tai normaalista käytöstä yleensä, ei katsota takuun alaisiksi virheiksi.
 8. Takuun alaisena virheenä ei myöskään pidetä hallitsemattomasta ajosta tai normaalista poikkeavasta yksityiskäytöstä aiheutuneita vikoja esim. vuokraus, kilpailukäyttö tai vastaava.
 9. Kuljetuksen tai virheellisen säilytyksen aikana tuotteeseen syntyneitä virheitä tai vikoja ei korvata tuotetakuun piiristä.
 10. Takuu kattaa vain moottorin, akun, ohjaimen ja LCD-näytön kaltaiset osat, poissuljetaan kuljettajan käytöstä aiheutuvat vahingot.
 11. Takuu ei ole siirrettävissä eikä uudistettavissa tuotteen ensimmäisen myynnin jälkeen.
 12. Tuotteeseen, sen suorituskykyyn tai muuhun ei voida tehdä hyväksymättömiä muutoksia, jotta takuu olisi voimassa.
 13. Hinausta, ajan menetystä, käytön menetystä, haittoja, satunnaisia ​​tai välillisiä vahinkoja ei korvata.
 14. Takuu ei ole voimassa, jos sään aiheuttamat vesivahingot todetaan. Omistaja on vastuussa varastoinnista ja suojaamisesta säältä.
 15. Takuu ei kata pieniä pintavirheitä, repeämiä, repeämiä, renkaiden rikkoontumista tai muita kosmeettisia vaurioita, jotka johtuvat normaalista käytöstä tai muista tahallisista tai tahattomista tuotteen vahingoittumisista.
 16. Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat sopimattomien puhdistusaineiden, liuottimien tai kemikaalien levittämisestä tuotteeseen, vesivahingoista, savusta tai nokesta tai altistumisesta suolaiselle vedelle, merituulelle tai suolalle.
 17. Takuu ei kata ikääntymisestä johtuvia vahinkoja, kuten maalin haalistumista, pinnoitettujen pintojen heikkenemistä, kumin tai muovin heikkenemistä tai ruostumista.
 18. Takuu ei kata virheellistä korjausta tai virheellistä diagnoosia ongelmista.
 19. Takuu kattaa vain moottorin, akun, ohjaimen ja LCD-näytön kaltaiset osat, poissulkien kuljettajan käytöstä aiheutuvat vahingot.
 20. Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat onnettomuuksista tai minkäänlaisesta henkilökohtaisesta huolimattomuudesta.
 21. Takuu ei kata luonnollisen korroosion heikentämiä ruuveja, muttereita ja pultteja.
 22. Tuotetakuu ei korvaa muulle omaisuudelle aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

  TAKUUN KATTAVUUS ( Suomi ja Ahvenanmaa )Osien vaihto ja rajoitettu takuu

  Saadaksesi skootterin uudelleen ​​käyttöön mahdollisimman nopeasti, takuuvaatimuksesi hyväksymisen jälkeen UHK Oy voi toimittaa sinulle tarvittavat varaosat ja tarjota opastettua apua osan vaihdon suorittamiseksi.

  Korjauspalvelut

  Hyväksyttyyn takuuvaatimukseen liittyen UHK Oy voi järjestää sinulle korjauspalvelut ilman lisäkustannuksia, jos et tiedä miten tai sinulla ei ole aikaa tehdä tuotteeseen korjauksia. Asiakas on kuitenkin vastuussa kaikista kuljetuksesta, veroista, kattamattomista osien vaihdoista ja muista kolmansien osapuolten kustannuksista. Asiakas voi toimittaa tuotteen korjaustoiminnon itse, jos hän haluaa tehdä sen välttääkseen mahdolliset toimituskulut.

  Rajoitettu takuu ( Muu maailma )

  Rajoitettu takuu kattaa varaosat ja niiden toimittamisen, hyväksytyn takuuvaatimuksen jälkeen, samaan osoitteeseen mihin tuotetilaus on alunperin tehty.

  YHTEYDENOTTO

  Ota yhteyttä ensin myyntiin takuuasioiden ja -korjausten selvittämiseksi.
  Email. myynti@uhkpalvelu.fi
  Tel.
  040 158 7033