Garanti

Emove och Noxidi: 1 års garanti från inköpsdatumet under garantivillkoren nedan. Garantin gäller i sin helhet i Finland och Åland och i begränsad omfattning i andra ekonomiska områden.

 1. Garantin som anges av tillverkaren börjar från inköpsdatumet för produkten, inte från idrifttagningsdatumet.
 2. Garantin täcker endast defekter på grund av material- och tillverkningsfel. Tillbehör kan användas för reparation.
 3. I händelse av garantianspråk, vänligen kontakta den återförsäljare som produkten köptes från.
 4. Produktgarantin från cykeltillverkaren täcker inte tillbehör som är installerade på produkten som tillbehör.
 5. Garantin täcker inte fel på grund av bristande prestanda eller otillräckligt underhåll av köparen, användning av reservdelar som inte är original, felaktig reparation eller modifiering av produkten utan skriftligt godkännande från tillverkaren eller normalt slitage och försämring.
 6. Fel eller defekter i delar som enligt underhållsinstruktionerna kräver regelbundet underhåll eller justering efter leverans anses inte vara fel under garantin, såvida inte defekten eller defekten fortfarande uppstår efter expertjustering och underhåll. Produktgarantin täcker inte heller funktionsstörningar orsakade av exceptionella väderförhållanden.
 7. Mindre defekter på yttre ytor som inte påverkar produktens hållfasthet eller användbarhet, samt mindre oegentligheter i målning, lackering, förkromning eller ytdefekter på grund av vädervariationer eller normal användning i allmänhet, anses inte vara fel under garantin.
 8. Defekter orsakade av okontrollerad körning eller onormal privat användning, såsom uthyrning, racing eller liknande, anses inte heller vara en defekt under garantin.
 9. Defekter eller defekter i produkten under transport eller felaktig lagring täcks inte av produktgarantin.
 10. Garantin täcker endast delar som motor, batteri, styrenhet och LCD-display, exklusive skador orsakade av förarens användning.
 11. Garantin kan inte överlåtas eller förnyas efter den första försäljningen av produkten.
 12. Inga obehöriga ändringar får göras på produkten, dess prestanda eller något annat för att ogiltigförklara garantin.
 13. Bogsering, förlust av tid, förlust av användning, besvär, oförutsedda skador eller följdskador ersätts inte.
 14. Garantin gäller inte om vattenskador orsakade av vädret upptäcks. Ägaren ansvarar för förvaring och skydd mot vädret.
 15. Garantin täcker inte mindre ytfel, tårar, tårar, däcksprickor eller andra kosmetiska skador till följd av normal användning eller annan avsiktlig eller oavsiktlig skada på produkten.
 16. Garantin täcker inte skador orsakade av applicering av olämpliga rengöringsmedel, lösningsmedel eller kemikalier på produkten, vattenskador, rök eller sot eller exponering för saltvatten, havsbris eller salt.
 17. Garantin täcker inte skador på grund av åldrande, såsom blekning av färgen, försämring av belagda ytor, försämring eller rostning av gummi eller plast.
 18. Garantin täcker inte felaktig reparation eller felaktig diagnos av problem.
 19. Garantin täcker endast delar som motor, batteri, styrenhet och LCD-skärm, exklusive skador orsakade av föraren.
 20. Garantin täcker inte skador orsakade av olyckor eller personlig oaktsamhet.
 21. Garantin täcker inte skruvar, muttrar och bultar som är skadade av naturlig korrosion.
 22. Produktgarantin täcker inte följdskador på annan egendomGARANTI TÄCKNING ( Finland och Åland )

Byte av delar

För att skoter ska kunna tas i bruk igen så snabbt som möjligt, efter att ha godkänt ditt garantianspråk, kan UHK Oy förse dig med nödvändiga reservdelar och erbjuda guidad hjälp för att byta ut delen.

Reparationstjänster

I samband med ett godkänt garantianspråk kan UHK Oy ordna reparationstjänster åt dig utan extra kostnad om du inte vet hur eller om du inte har tid att reparera produkten. Kunden är dock ansvarig för alla transporter, skatter, otäckt utbyte av delar och andra kostnader från tredje part. Kunden kan själv leverera produkt reparationsfunktionen om han vill göra det för att undvika eventuella leveranskostnader.

Begränsad garanti ( Resten av världen )

Den begränsade garantin täcker reservdelar och leverans, efter ett godkänt garantianspråk, till samma adress som produktbeställningen ursprungligen gjordes.

KONTAKT

Kontakta först säljaren för garantifrågor och reparationer.
E-post. myynti@uhkpalvelu.fi
Tel. +358 40 158 7033